Facebook губи своите млади потребители в САЩ и главен виновник за това е Snapchat. По данни на статистическата компания eMarketer до края на тази година броят на американците между 18 и 24 г., ползващи Facebook, ще падне с 5.8 процента. Броят на потребителите между 12 и 17 г. ще намалее с 5.6 процента, а този на потребители под 11 г. – с 9.3 процента. Това  е първият път, когато eMarketer предвижда спад в тези възрастови групи американски Facebook потребители.

Прогнозите са, че това ще доведе до загубата на два милиона души. И докато някои от тях все пак ще преминат към Instagram, който също е собственост на Facebook, голямото движение ще бъде в посока Snapchat. Именно там до края на годината трябва да се появят 1.9 милиона нови потребители под 24 г. Така Snapchat ще продължи да води на Instagram в тази така предпочитана от рекламодателите група.

Това ново съотношение изглежда ще се запази поне докато родителите не се научат да ползват Snapchat и не принудят своите наследници да търсят своето дигитално убежище другаде.

Оцени:
Рейтинг: 1
Още от Tech

Google си остави вратичка да бъде зла

2 | Преди 20 ч.